Tuesday, September 28th, 2021

Vestibularna migrena


Pacijenti sa migrenom često pate od vrtoglavica. Većina pacijenata sa migrenom teško podnosi vožnju ili sedenje na splavu. Vrtoglavice kod pacijenata sa migrenom nisu uniformne, različito se manifestuju a mogu se javiti ili u okviru aure ili u toku napada glavobolje, a vrlo često u periodima između napada što ih tada teško dovodi u vezu sa migrenskim glavoboljama. MigrenaMeđutim od skoro je prepoznat jedan poseban oblik migrene koji se naziva vestibularna migrena. Ova dijagnoza je pre nekoliko godina svrstana u međunarodnu klasifikaciju migrena. Kod ovih pacijenata umesto napada jake glavobolje, javlja se napad jake vrtoglavice, obično praćen mučninom i povraćanjem, ali često i drugim migrenskim simptomima kao što je fotofobija i fonofobija. Kao i napadi migrenskih glavobolja, ovi napadi migrenskih vrtoglavica često variraju po dužini trajanja, od nekoliko sati pa čak i do nekoliko dana. Ne tako retko, migrenska vrtoglavica može probuditi pacijenta u ranim jutarnjim satima. Često napadi migrenskih vrtoglavica liče na napade kakve imaju pacijenti sa Menierovom bolešću. A po nekad se mogu manifestovati i napadom ponavljanih kratkih vrtoglavica (na po par sekundi) koje izazivaju pomeranjem i pokretima glave ili vizuelnim stimulusom. Ove migrenske položajne vrtoglavice je često teško razlikovati od bezazlenih položajnih vrtoglavica.