Tuesday, September 28th, 2021

Kompjuterizovana dinamicka posturografija CDP


Za razliku od do sada opisanih testova koji se baziraju uglavnom na ispitivanju vestibularnog cula, ovaj test ispituje i senzorne informacije o polozaju naseg tela koje pristizu iz misica i zglobova, tzv propriocepcija (duboki senzibilitet).
Tokom ovog testa pacijent stoji na platformi i gleda u predefinisano vidno polje. Platforma i vizualno polje se pomeraju, a platforma detektuje prerasporedjivanje tezine tela tokom uspostavljanja ravnoteze. Bezbednosni pojasevi su tu za slucaj pada.