Tuesday, September 28th, 2021

Audiometrija


Ovim testom ispitujemo prag sluha pacijenta. Na osnovu toga utvrdjujemo tip i stepen ostecenja sluha kao i frekrentno podrucje ostecenja. Postoje dva osnovna tipa nagluvosti: konduktivna, kada se sluh otezano prenosi kroz srednje uvo i senzorineuralni koji je posledica ostecenja slusnih celija unutrasnjeg uva i/ili samog slusnog zivca. Naravno postoji i mesoviti pad sluha, koji je kombinacija ova dva. Sto se stepena ostecenja tice, nagluvost moze biti laka, umerena, teska i izrazito teska.
audiometrija_ispitivanje_sluha