Tuesday, September 28th, 2021

Snimanja (imaging)


Testovi za ispitivanje ravnoteže su funkcionalni. To znači da direkto ispituju i mere funkciju sistema za ravnotežu. Time je moguće utvrditi poremećaj ravnoteže, lokalizovati na kom je nivou i kod većine slučajeva postaviti jasnu i nedvosmislenu dijagnozu. Medjutim, po nekad kada utvrdimo i stepen oštećenja i lokalizaciju oštećenja vestibularnog sistema, tražimo dopunsko ispitivanje u vidu snimanja kako bi mogli da vidimo regiju od interesa.

Magnetna rezonanca MRI

Magnetna rezonanca glave može nam otkriti prisustvo tumora, ishemijskih oštećenja moždanog tkiva, sklerotične plakove i druge patologije. Pacijente sa vrtoglavicom i nestabilnošću šaljemo na ovo snimanje ukoliko postoji kakva sumnja nakon pregleda.
Magnetna rezonanca glave

Kompjuterizovana tomografija

Ovim snimanjem precizno vidimo koštane strukture. S obzirom da je uvo smešteno u temporalnoj kosti kod nekih pacijenata je potrebno napraviti ovo snimanje.