Tuesday, September 28th, 2021

VideoNistagmografija VNG


Video-nistagmografija je baterija testova na osnovu koje procenjujemo funkciju sistema za ravnotežu. Tokom ovog ispitivanja pacijent nosi naočare sa videokamerom koja beleži pokrete oka. Prvo se proverava da li pacijent ima nistagmus – refleksni pokret oka koji je često prisutan kod pacijenata sa vrtoglavicom. Po odredjenim karakteristikama nistagmusa moguce je razdvojiti oboljenje perifernog vestiblarnog čula od centralnih vestibularnih poremećaja.
ispitivanje-centra-za-ravnotezu
Okulografija:

Tokom ovog testa pacijent pogledom prati pokretnu metu, dok aparat beleži da li pokreti oka kasne za kretanjem pokretne mete (obično svetleća tačka). Ukoliko je sistem glatkog praćenja oštećen oko pacijenta neće moći glatko da prati metu već će se formirati sakade, a to su brzi skokoviti pokreti oka u cilju da uhvate predmet od interesa u pokretu.

Potom se ispituju sakadični pokreti oka, tj. brzo prebacivanje pogleda sa jedne mete na drugu. Ovaj test ima za cilj da utvrdi da li pri promeni pogleda oko uspeva brzo da fokusira novu metu ili se javlja kašnjenje ili dismetrija, tj. promašivanje mete koje je praćeno dodatnim korektivnim pokretom oka (korektivnom sakadom). Dismetrija (promašaj pogleda) može biti prebačajna ili podbačajna.

Potom se zadaje pacijentu da prati vidno polje u pokretu, a video-nistagmograf snima brze pokrete oka koji se nazivaju Optokinetički nistagmus. Ovaj nistagmus je odsutan kod pacijenata sa oštećenjem centralnih vestibularnih puteva.

Poremećaji glatkog i/ili sakadičnog praćenja i optokinetičkog nistagmusa su posledica oštećenja nevnih puteva na nivou cerebeluma i moždanog stabla.

Položajni testovi:

Cilj ovog ispitivanja je da utvrdi da li promena položaja pacijenta utiče na promenu ili pojavu nistagmusa.

Diks-Holpajkov test je u stvari pozicionirajući test, koji ima za cilj da utvrdi da li pri prelasku iz sedećeg u ležeći položaj sa zabačenom glavom se pojavljuje nistagmus koji je obično praćen jakom vrtoglavicom. Ovaj test je pozitivan kod BPPVa, bezazlenog poremećaja unutrašnjeg uva koji je najčešći uzrok vrtoglavica.

Kalorijski test:

Video-nistagmografija se koristi za belezenje i snimanje brzine spore faze nistagmusa i u okviru kalorijskog testa koji je detaljnije opisan u odeljku kalorijski test