Tuesday, September 28th, 2021

Vrtoglavica ili vertigo


Vrtoglavica u pravom smislu reči predstavlja iliuziju kretanja (okretanje, ljuljanje, zanošenje, osećaj da ste gurnuti) kad u stvari kretanje i okretanje ne postoji. Osećate se kao na ringišpilu, ili imate osećaj da se sve oko vas okreće i pomera.
Prava vrtoglavica je najčešće uzorkovana poremećajem funkcije vestibularnog čula ili čula za ravnotežu koje se nalazi u unutrašnjem uvu, ali može da bude uzrokovana i promenama na centralnom nervnom sistemu (veliki i mali mozak).
Prava vrtoglavica uvek ima svoj početak i kraj. Može da se ponavlja tj. da bude u vidu napada ili da imate samo jedan izolovan napad vrtoglavice različite dužine trajanja. Napadi vrtoglavice traju različito dugo, ponekad do 30 sekundi kao kod Benigne paroksizmalne položajne vrtoglavice, zatim od pola sata do nekoliko sati kao kod Menierove bolesti, a ponekad počne iznenada i traje nekoliko dana intenzivno kao kod akutnog jednostranog ispada perifernog čula za ravnotežu vestibularnog sistema.
Pored osećaja okretanja, iznenadnog početka napada vrtoglavice, vrtoglavicu često prate osećaj mučnine, povraćanje i nestabilnost. Može da bude praćena oslabljenim sluhom ili zujanjem u uvu kao i osećajem punoće u uvu.
Vrtoglavica se obicno pogoršava sa kretanjem i pokretanjem glave.