Tuesday, September 28th, 2021

Kanal repozicioni manevar


Eply_BPPV_VrtoglaviceBPPV (Bezazlene Prolazne Polozajne Vrtoglavice) su najcesci uzrok osecaja okretanja. Dijagnostickim testom se utvrdjuje koje uvo i koji kanali su zahvaceni cepom kristala – otokonija. Postoji nekoliko manevara koji se koriste u lecenju polozajnih vrtoglavica.