Tuesday, September 28th, 2021

Periferni poremecaji


Prava vrtoglavica, praćena iluzijom ili osećajem okretanja najčešće je uzrokovana naglom promenom signala koje čulo za ravnotežu šalje mozgu (labirint, vestibularni živac, vestibularna jedra). Ako su informacije o položaju glave u prostoru, kretanju, koje stižu iz čula za ravnotežu, propriceptivnog sistema (receptori sa zglobova, mišića i tetiva iz ekstremiteta) i vida, u neskladu nastaće vrtoglavica ili poremećaj ravnoteže. Dovoljno je da dva od ova tri sistema ne funkcionišu dobro da imate nestabilnost ili vrtoglavicu.
Vrtoglavica može da nastane ako čulo za ravnotežu sa jedne strane:
- stimulisano tj. podraženo
- ili prestane da funkcioniše, tj smanji se njegova aktivnost

Najčešći uzroci pravih vrtoglavica, uzrokovanih poremećajem perifernog čula za ravnotežu su:
1. BPPV ili benigni paroksizmali položajni vertigo-dobroćudna povremena položajna vrtoglavica
2. Akutno jednostrano oštećenje perifernog čula za ravnotežu –Neuronitis vestibularnog živca
3. Menierova bolest
4. Perilifmna fistula
5. Dehiscencija polukružnog kanala-treći prozor
6. Labirintitis –zapaljenje unutrašnjeg uva
7. Trauma ,zapaljenje akutno ili hronično srednjeg i unutrašnjeg uva,tumori
8. Bilateralne vestibulobatije-obostrano oštećenje čula za ravnotežu
9. Utrikularna disfunkcija
10. Autoimuna oboljenja unutrašnjeg uva
11. Urodjene anomalije unutrašnjeg uva(Veliki vestibularni akvedukt, Mondini malformacija, Pendred sindrom..)